Kysymyksiä ja vastauksia / FAQ

Grand Eleven yleisesti

Mitä on suorahaku eli head hunting?

Miten Grand Eleven -palvelu toimii?

Mitä tietoja ehdokkaista on näkyvillä Grand Eleven -järjestelmässä?

Ketkä pääsevät tietoihin käsiksi?

Mistä tiedot on kerätty?

Sain kutsun, miten toimia?

Olen kiinnostunut tehtävästä, haluaisin kuulla lisää!

Miten saan lisätietoja kutsussa mainitusta tehtävästä?

Kutsun tehtävä ei ole minulle sopiva / ajankohtainen. Miten reagoin?

Mitä tietoja järjestelmään kannattaa antaa?

Mistä tiedän olenko mukana hakuprosessissa?

En ole kiinnostunut kutsuista jatkossa, enkä halua tietojani palveluun

Sain kutsun, joka on lähetetty väärään osoitteeseen / väärälle henkilölle

Tekniset kysymykset ja tuki

Mikä on käyttäjätunnukseni?

Olen unohtanut salasanani, mitä teen?

Haluan muokata profiiliani

Haluan poistaa profiilini

En löytänyt vastausta kysymyksiini

Grand Eleven yleisesti

Mitä on suorahaku eli head hunting?

Suorahaussa (head hunting) avoimesta positiosta ei ilmoiteta julkisesti. Avoimen työpaikkailmoituksen sijaan potentiaalisia ehdokkaita etsitään aktiivisesti eri lähteistä, ja sopivimpiin kandidaatteihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Usein hakutoimeksiannosta vastaa rekrytoivan yrityksen puolesta suorahakuyhtiö, joka etsii positioon soveltuvat ehdokkaat, vastaa ensimmäisistä haastattelukierroksista ja esittelee lopuksi sopivimmat kandidaatit asiakkaalle. Lopullisen henkilövalinnan ja rekrytointipäätöksen tekee aina rekrytoiva yritys. Perinteisesti suorahakua on käytetty etenkin ylemmän johdon positioita täytettäessä, mutta se yleistyy rekrytointitapana jatkuvasti. Nykyään suuri osa myöskään asiantuntijatason tehtävistä ei koskaan välttämättä päädy julkiseen hakuun, tai avointa ilmoitushakua täydennetään etsimällä sen rinnalla sopivia ehdokkaita suorahaun keinoin.

Miten Grand Eleven -palvelu toimii?

Grand Eleven (G11) toimii suorahakutoimiston ja kandidaatin välisenä luottamuksellisena yhteyskanavana: Suorahakutoimistot voivat järjestelmän avulla sekä etsiä että kontaktoida potentiaalisia ehdokkaita, ja kutsun saaneet ehdokkaat voivat Grand Eleveniin kirjautumalla ilmaista kiinnostuksensa meneillään olevaan toimeksiantoon ja/tai välittää taustatietonsa suorahakutoimijan käyttöön.

Järjestelmään pääsee täydentämään taustatietojaan vain saatuaan kutsun johonkin meneillään olevaan hakuprosessiin, mutta ensimmäisen kirjautumisen jälkeen tietojensa katselun voi halutessaan sallia myös tulevissa toimeksiannoissa.

Henkilökohtaista profiiliaan pääsee jatkossa vapaasti muokkaamaan järjestelmään käyttäjätunnuksellaan kirjautumalla, ja käyttäjä voi myös milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta kutsuja sekä poistaa tietonsa hakujärjestelmästä niin halutessaan.

Mitä tietoja ehdokkaista on näkyvillä Grand Eleven -järjestelmässä?

Suorahakuyrityksen tyypilliset kriteerit kontaktoitavia henkilöitä (G11-järjestelmästä) valittaessa ovat esimerkiksi nykyinen työtehtävä, työntekijän asema yrityksessä, yritys, toimiala, yrityksen koko ja sijainti jne. Kutsuttujen kandidaattien henkilöllisyys tai tarkemmat taustat eivät ole tässä vaiheessa tiedossa, elleivät henkilöt itse ole niitä järjestelmäämme täydentäneet.

Taustatietoja annettaessa on mahdollista valita, haluaako tietojensa olevan käytettävissä vain kyseisessä, kutsuun liittyvässä toimeksiannossa, vai myös jatkossa järjestelmästä ehdokkaita haettaessa.

Kutsuun vastatessa ilmoitettava tieto tehtäväkohtaisesta kiinnostuksesta välittyy vain kyseisestä toimeksiannosta vastaavalle suorahakuyritykselle.

Ketkä pääsevät tietoihin käsiksi?

Grand Eleven toimii yhteistyössä johtavien suomalaisten suorahakuyritysten sekä rekrytointiammattilaisten kanssa. Toimintamme on luottamuksellista, joten emme voi julkistaa asiakkaidemme nimiä, mutta voit tutustua Suomessa toimiviin suorahakuyrityksiin esimerkiksi osoitteessa suorahakuyritykset.fi ja fex.fi.

Järjestelmässä olevien työntekijöiden nykyiset työnantajat eivät missään vaiheessa voi nähdä kyseisestä yhtiöstä/konsernista olevien ehdokkaiden tietoja. Myös suorahakuyritykset toimivat luottamuksellisesti, eivätkä välitä henkilöiden tietoja eteenpäin omille asiakkailleen olematta ensin yhteydessä ehdokkaaseen.

Grand Eleven –palvelu on rakennettu mahdollistamaan kohdennetut ehdokaskartoitukset ja kutsujen lähettämisen tietosuojalakia, yksityisyyttä ja hyviä tapoja kunnioittaen.

Mistä tiedot on kerätty?

Grand Eleven rakentuu kahdesta rekisteristä, Grand Eleven –kutsurekisteristä, josta kutsutut ehdokkaat valitaan, ja Grand Eleven -henkilörekisteristä (henkilöiden itse antamat taustatiedot). Kutsurekisterin tiedot Duunitori Oy hankkii julkisista lähteistä sekä rekisteripalveluyhtiöiltä. Grand Elevenin rekisteriselosteisiin voit tutustua tarkemmin täällä.

Sain kutsun, miten toimia?

Olen kiinnostunut tehtävästä, haluaisin kuulla lisää!

Mikäli tehtävä tuntuu kutsussa ilmoitettujen tietojen perusteella mielenkiintoiselta, voitte ilmoittaa järjestelmään alustavan kiinnostuksenne. Jatkossa suorahakukonsultti on mahdollisesti teihin suoraan yhteydessä antamienne taustatietojen pohjalta ja kertoo lisää meneillään olevasta hausta. Tallennettu tieto tehtäväkohtaisesta kiinnostuksesta välittyy vain kyseisestä toimeksiannosta vastaavalle suorahakuyritykselle ja koko suorahakuprosessi on luottamuksellinen molemmille osapuolille. Kts. myös “lisätietoja

Miten saan lisätietoja kutsussa mainitusta tehtävästä?

Grand Eleven toimii suorahauissa ainoastaan kutsun välittäjänä, eli autamme suorahakutoimistoja potentiaalisten henkilöiden löytämisessä ja identifioinnissa; näin ollen emme itsekään tiedä avoinna olevasta tehtävästä kutsussa olevaa positiokuvausta enempää. Suorahaut ovat tyypillisesti hyvin luottamuksellisia, ja tästä syystä positiosta alkuvaiheessa ehdokkaille annettu kuvaus on usein myös hyvin yleistasoinen. Kutsun taustalla on kuitenkin aina meneillään oleva suorahakutoimeksianto, johon sopivia kandidaatteja etsitään. Toimeksiannosta vastaava suorahakukonsultti kertoo luonnollisesti tarkempia lisätietoja tehtävästä ottaessaan haun seuraavassa vaiheessa henkilökohtaisesti yhteyttä sopivimpiin ehdokkaisiin. Kts. myös “kiinnostuksen ilmaiseminen

Kutsun tehtävä ei ole minulle sopiva / ajankohtainen. Miten reagoin?

Ymmärrämme toki, että avoinna oleva positio ei aina ole ehdokkaan näkökulmasta mielenkiintoinen, tai työpaikan vaihto ei muista syistä ole ajankohtainen ajatus. Tällöin voitte myös jättää järjestelmässä rastittamatta kohdan "Olen kiinnostunut ylläolevasta positiosta", mutta lisätä silti halutessanne taustatietonne palveluun vastaisen varalle.

Antamanne tieto tehtäväkohtaisesta kiinnostuksesta välittyy vain kyseisestä toimeksiannosta vastaavalle suorahakuyritykselle, mutta taustatietonne ovat niin valitessanne jatkossa myös muiden järjestelmää käyttävien suorahakutoimijoiden saatavilla.

Taustatietoja lisäämällä mahdollisten kutsujen määrä kenties pienenee, mutta vastaavasti niiden osuvuus todennäköisesti paranee. Näin parannatte mahdollisuuksianne tulla jatkossa kutsutuksi mukaan juuri teille parhaiten sopiviin hakuihin.

Mitä tietoja järjestelmään kannattaa antaa?

Kirjautuessanne järjestelmään voitte itse valita, miten paljon tai vähän tietoja haluatte profiiliinne täyttää. Ainoa pakollinen kenttä on puhelinnumeronne, jotta toimeksiannosta vastaavalla suorahakukonsultilla on mahdollisuus olla teihin yhteydessä henkilökohtaisesti. Kaikkia antamianne tietoja pääsette tarvittaessa myöhemmin muokkaamaan käyttämällä henkilökohtaisia tunnuksianne.

Profiiliinne voitte henkilötietojenne lisäksi täyttää mm. tietoja työhistoriastanne, lisätä linkin LinkedIn-profiiliinne tai ladata valmiin CV:nne liitetiedostona. Joskus jo kutsussa on mainittu, mitä tietoja suorahakuyritys mieluiten toivoo saavansa käyttöönsä, mutta useimmiten mikä tahansa formaatti riittää, eikä samoja tietoja suinkaan ole tarvetta lisätä järjestelmään moneen kertaan.

Mahdollisimman kattavien tietojen antaminen luonnollisesti lisää mahdollisuuksianne päästä tarkemmin haastateltavien henkilöiden joukkoon, sillä puuttuvien tietojen tuoma epävarmuus voi osaltaan vaikuttaa valintaprosessiin myös muuten pätevien henkilöiden kohdalla. Lisäksi tietoja lisäämällä voitte myös kasvattaa todennäköisyyttä saada jatkossakin kutsuja teitä kiinnostaviin ja taustaanne sopiviin positioihin.

Mistä tiedän olenko mukana hakuprosessissa?

Grand Eleveniä käyttävät yritykset näkevät suoraan järjestelmästä kun kutsutut ehdokkaat ilmoittavat kiinnostuksensa avointa positiota kohtaan ja/tai lisäävät taustatietojaan. Jotkut suorahakuyritykset kertovat aikataulusta tarkemmin jo kutsutekstin yhteydessä. Useimmiten kutsuja lähetetään jo meneillään olevien toimeksiantojen yhteydessä, joten vastata kannattaa saman tien kutsun saatuaan.

Suorahakukonsultti käy läpi saamansa vastaukset, arvioi niiden perusteella ehdokkaiden osuvuuden haettuun profiiliin, ja on henkilökohtaisesti yhteydessä sopivimpiin kahdidaatteihin. Kerromme kaikille kutsuun reagoineille Grand Eleven -palvelun kautta kun suorahakija sulkee toimeksiannon järjestelmässä. On hyvä muistaa, että positiota täytettäessä katsotaan aina kokonaistilannetta - esimerkiksi kokenein kandidaatti ei välttämättä aina ole paras valinta juuri kyseiseen positioon.

En ole kiinnostunut kutsuista jatkossa, enkä halua tietojani palveluun

Mikäli et halua kutsuja jatkossa tai haluat poistaa tietosi kokonaan Grand Eleven -palvelusta, ota yhteyttä G11-asiakaspalveluun (sähköposti asiakaspalvelu@grandeleven.com tai puhelin +358 44 970 6827).

Sain kutsun, joka on lähetetty väärään osoitteeseen / väärälle henkilölle

Ellette ole saamassanne kutsuviestissä mainittu henkilö, olkaa ystävällinen ja ilmoittakaa vastaanottamastanne viestistä Grand Elevenille (http://www.grandeleven.com/contact) sekä tuhotkaa viesti ja kaikki sen kopiot.

Tekniset kysymykset ja tuki

Mikä on käyttäjätunnukseni?

Käyttäjätunnuksenne on oletuksena se sähköpostiosoite, johon saamanne kutsu alun perin on lähetetty. Mikäli olette itse lisänneet järjestelmään jonkin muun sähköpostiosoitteen, teidän tulee vielä vahvistaa osoite (klikkaamalla vahvistuslinkkiä uuteen osoitteeseen lähettämässä sähköpostissa), jolloin siitä tulee myöskin uusi käyttäjätunnuksenne.

Olen unohtanut salasanani, mitä teen?

Kirjautumissivulla on täytettävien kenttien alapuolella linkki, josta voitte tilata uuden salasanan unohtuneen tilalle. Salasana lähetetään järjestelmässä olevaan sähköpostiosoitteeseenne (joka toimii samalla myös käyttäjätunnuksenanne).

Haluan muokata profiiliani

Voitte milloin tahansa lisätä, poistaa ja muokata profiilitietojanne kirjautumalla järjestelmään osoitteessa http://www.grandeleven.com/ henkilökohtaisilla tunnuksillanne.

Haluan poistaa profiilini

Mikäli haluat kokonaan poistaa profiilisi Grand Eleven -palvelusta, ota yhteyttä G11-asiakaspalveluun (sähköposti asiakaspalvelu@grandeleven.com tai puhelin +358 44 970 6827).

En löytänyt vastausta kysymyksiini

Otamme mielellämme vastaan palautetta palvelusta ja vastaamme järjestelmään liittyviin kysymyksiin. Voitte olla yhteydessä joko sähköpostitse asiakaspalvelu@grandeleven.com tai puhelimitse +358 44 970 6827)